Przedszkole

Z radością informujemy, że we wrześniu 2023 roku planujemy otwarcie Niepublicznego Przedszkola KANGUREK na I piętrze Pawilonu Handlowego "Ajka" przy ul. Popiełuszki 17 w Skawinie.

Zapisy trwają!

Zapraszamy do kontaktu Rodziców chcących zapisać do nas swoje pociechy

Na poczatek kilka informacji: 
Opłaty:
500 zł - wpisowe
7200 zł - opłata roczna do 6 godzin pobytu dziecka w przedszkolu
8400 zł - opłata roczna powyżej 6 godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
15-20 zł - posiłki w zależności od ilości dań 

 + Zajęcia dodatkowe.

Sierpień to czas na spotkania rekrutacyjne, rozmowy, przedstawienie szczegółowej oferty przedszkola, oraz podpisywanie umów. 

Zachęcamy do kontaktu już teraz! :)

                                                                                                Telefon: 512-902-704

                                                                                                email: przedszkole@skawina.spolem.org.pl

 

Administratorem Danych osobowych  dzieci , ich rodziców/ opiekunów prawnych a także kandydatów do pracy w przedszkolu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Skawinie, przy ul. Słowackiego 1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Małgorzatę Pac.
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do przedszkola oraz kandydatów do pracy w przedszkolu .(Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

 

                                                                                                     W poniższym linku znajdą Państwo formularz zapisu dziecka odo przedszkola:

                                                                         http://skawina.spolem.org.pl/files/skawina_125513465.pdf