"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie to firma z tradycją istniejącą od 77 lat. Została zarejestrowana w 1946 roku. Historia Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Skawinie jest nierozerwalnie związana z powojennym rozwojem życia społeczno– politycznego i gospodarczego miasta i gminy Skawina. Wśród kilkunastu założycieli Spółdzielni aktywnymi jej rzecznikami byli: Adam Jasiński, Jan Pocięgiel, Szymon Gaj, Kleofas Stanek, Feliks Piątkowski, Jan Pryk i Ludwik Ludwikowski .
Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie handlu detalicznego, produkcji piekarniczo- ciastkarskiej oraz w barze mlecznym, usługi – dzierżawy i wynajem.
W pierwszym okresie działalności Zarząd i administracja PSS mieściła się w budynku kolejowym przy ul.Mickiewicza, a towary magazynowano w pomieszczeniach magazynów stacyjnych.
W ciągu 1947 roku wpisało się do Spółdzielni PSS 161 nowych członków, a w roku 1948 otwarto dalsze sklepy spółdzielcze.
W następnych latach spółdzielnia nadal rozszerzała swoją działalność: otworzyła bar, gospodę, rozlewnię piwa.
W 1950 roku liczba członków spółdzielni wynosiła już 622 osoby, a Spółdzielnia prowadziła 14 sklepów, 3 gospody, przejęła dwie prywatne piekarnie i wytwórnię wód gazowanych.
Takie były początki skawińskiej "Społem" PSS.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nastąpiło uprzemysłowienie Skawiny. Rozbudowało się miasto, szybko wzrastała ilość mieszkańców. Stawiało to nowe wyzwania przed spółdzielczością. Spółdzielnia uruchamiała dalsze sklepy nie tylko spożywcze, ale również z artykułami przemysłowymi (odzież, tekstylia, 1001 -drobiazgów), otwarto dużą kawiarnię "Magnolia". "Społem" PSS prowadziła stołówki w zakładach pracy, wypożyczalnię sprzętu domowego i sportowego, zakład masarski, usługi "Praktyczna Pani".
Siedzibę "Społem" przeniesiono na ulicę Słowackiego 1 do budynku, który w 1963 roku zakupiono.
W 1955 roku Spółdzielnia wybudowała przy ul.Jagielnia nową, dużą piekarnię mechaniczną, w późniejszych latach poszerzono działalność o produkcję ciastkarską.
Działalność spółdzielni trwale związana jest z powojennym okresem dziejów Skawiny – od 1946 roku do dnia dzisiejszego.
Przez 60 lat Spółdzielnia dawała pracę dla setek ludzi. Remontowano i modernizowano lokale, podnoszono estetykę sklepów.
Rozwój "Społem" PSS przyhamowały zmiany ustrojowe zaszłe w 1989 roku. Wiele sklepów zmieniło charakter spółdzielczy na prywatny. Niektóre z nich przejmowali nasi dotychczasowi pracownicy Spółdzielni.
Zmniejszyła się również ilość członków i pracowników.
W latach 90 – tych Spółdzielnia straciła kolejne sklepy, stołówki, zakład masarski i wytwórnie wód gazowanych, które mieściły się w lokalach dzierżawionych przez Spółdzielnię.
Opierając się na własnym wypracowanym w ciągu 60 – ciu lat majątku, pomimo wielkich trudności i ogromnego wysiłku Spółdzielnia zdobyła własne miejsce na rynku skawińskim, dostosowując się do nowej rzeczywistości, stara się sprostać rywalizacji z handlem prywatnym i obcymi sieciami, szuka nowych rozwiązań.
Obecnie prowadzi sieć sklepów detalicznych, bar mleczny oraz Zakład Produkcji Piekarsko – Ciastkarskiej.

Minione lata pozwalają twierdzić, że skawińska "Społem" PSS służy ludzkiej wspólnocie, wśród której działa.
Kieruje się tradycjami spółdzielczymi, wartościami samopomocy, solidarności i troski o innych.
Doświadczony i profesjonalny personel, zmodernizowane w nowoczesnym stylu sklepy oraz tradycja Spółdzielni zapewniają dobrą jakość oferowanych usług oraz powodują, iż nasze placówki są przyjazne dla klienta.

Przykładamy dużą wagę do jakości sprzedawanych towarów. Oferowane przez nas wędliny, nabiał, warzywa jak również pozostałe artykuły spożywcze i przemysłowe pochodzą od znanych oraz cenionych firm produkcyjnych i handlowych.

Zaopatrują nas renomowani i sprawdzeni wieloletnią współpracą dostawcy. Chcemy oferować naszym konsumentom sprawdzone towary o dobrej jakości za przystępną cenę. Nie chcemy być liderami najniższych cen, bo to najczęściej wiąże się z brakiem troski o jakość towarów. Nasza spółdzielnia jest zrzeszona w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców "Społem" posiadającym w całym kraju ponad 5 500 sklepów.
Z myślą o naszych klientach rozszerzamy ofertę asortymentową w naszych placówkach detalicznych.