Strefa klienta | Rejestracja

Przyłącz się do grona Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego
Społem znaczy Razem


+48
@
Wobec "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie, Słowackiego 1, 32-050 Skawina (dalej "Administrator"):

* - pole wymagane

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie, Słowackiego 1, 32-050 Skawina.

Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym oraz dane o dokonywanych przez Ciebie zakupach, transakcjach będą przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

  • 1. w celu realizacji programu lojalnościowego Społem znaczy Razem (dalej „Program”);
  • 2. w celach marketingowych;
  • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
  • 4. w celu oceny informacji o Twoich preferencjach osobistych, zachowaniach, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

  • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
  • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Tobie aktualnych towarów i usług;
  • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Ciebie zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Ciebie zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – udzielona przez Ciebie zgoda; W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić Twoje preferencje osobiste i zachowania (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego. Z kolei, w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie skawina.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym sekretariat@skawina.spolem.org.pl