Kontakt

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie
ul. Słowackiego 1
32-050 Skawina

NIP: 675-000-37-44
REGON: 001096396

Telefon: 12 276 38 34

Telefony:
12/ 276 38 34 centrala
12/ 276 38 64 Zakład Produkcji Piekarsko - Ciastkarskiej

512-902-704 Niepubliczne Przedszkole KANGUREK

Fax: 12 276 36 44

email:

  1. Sekretariat: sekretariat@skawina.spolem.org.pl
  2. Dział Handlowy: handlowy@skawina.spolem.org.pl
  3. Dział Kadr: kadry@skawina.spolem.org.pl
  4. Sklep "AJKA": sklep.ajka@skawina.spolem.org.pl
  5. Sklep mini"AJKA" : sklep.miniajka@skawina.spolem.org.pl
  6. Niepubliczne Przedszkole KANGUREK: przedszkole@skawina.spolem.org.pl

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie, Słowackiego 1, 32-050 Skawina.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie, Słowackiego 1, 32-050 Skawina; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@skawina.spolem.org.pl