Zarząd

Prezes Zarządu - Małgorzata Pac

 

Pełnomocnik Zarządu - Iwona Makowiec

 

Pełnomocnik Zarządu Lucyna Walicka
 

RADA NADZORCZA działająca  w „Społem” PSS w Skawinie:

Maria Blus – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Kurlit – z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Elżbieta Przebinda – Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Włodarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Czesława Kopeć – Członek Rady Nadzorczej